ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 22 2019-05-17 Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
2 Засгийн газрын хуралдаан 20 2019-05-01 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
3 Засгийн газрын хуралдаан 19 2019-04-23 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 18 2019-04-17 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 18 2019-04-17 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
6 Засгийн газрын хуралдаан 17 2019-04-12 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
7 Засгийн газрын хуралдаан 16 2019-04-09 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 Засгийн газрын хуралдаан 15 2019-04-03 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 Засгийн газрын хуралдаан 14 2019-03-27 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
10 Засгийн газрын хуралдаан 11 2019-03-20 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит