ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 27 2018-06-20 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 26 2018-06-13 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
3 Засгийн газрын хуралдаан 25 2018-06-06 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 23 2018-05-30 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 22 2018-05-23 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
6 Засгийн газрын хуралдаан 21 2018-05-16 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 20 2018-05-02 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 Засгийн газрын хуралдаан 19 2018-04-30 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 Засгийн газрын хуралдаан 18 2018-04-24 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
10 Засгийн газрын хуралдаан 17 2018-04-18 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит