ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Бүх хуралдааны харах

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 Засгийн газрын хуралдаан 33 2020-05-27 Дэлгэрэнгүй Ээлжит
2 Засгийн газрын хуралдаан 32 2020-05-20 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
3 Засгийн газрын хуралдаан 31 2020-05-13 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
4 Засгийн газрын хуралдаан 29 2020-05-06 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
5 Засгийн газрын хуралдаан 30 2020-05-06 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
6 Засгийн газрын хуралдаан 28 2020-04-29 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
7 Засгийн газрын хуралдаан 27 2020-04-27 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
8 Засгийн газрын хуралдаан 26 2020-04-21 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 Засгийн газрын хуралдаан 25 2020-04-17 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
10 Засгийн газрын хуралдаан 24 2020-04-15 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит