Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 9 дүгээр зорилтын хүрээнд Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагааны талаар олон нийтийг нээлттэй, шуурхай мэдээллээр тогтмол хангах, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Засгийн газрын бодлого, Засгийн газар, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны талаар олон нийтийг нээлттэй, шуурхай мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах, эрхлэх; гадаад, дотоодод болж байгаа томоохон үйл явдал, арга хэмжээ, Засгийн газар, Ерөнхий сайдтай холбоотой хэвлэлийн мэдээ, материалд шинжилгээ хийж, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүдийг мэдээллээр хангах; хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй нээлттэй харилцах, Засгийн газарт иргэдээс ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны үр дүн, иргэдийн санал, хүсэлтийг нэгтгэн шинжилж, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, улмаар Засгийн газрын гишүүдэд заавал танилцуулах үүрэгтэй.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, хэрэглэгч байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн захиргааны байгууллага, бусад хэрэглэгч байна. Энэ нэгжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь хэвлэл мэдээллийн байгууллага, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, Монгол Улсын сайд нарын хэвлэлийн төлөөлөгчид байна.

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Ц. Ганзориг Хэлтсийн дарга ts.ganzorig@cabinet.gov.mn 262411
2 Ө. Золбаяр Засгийн газрын Ахлах референт 267687
3 Ц. Энхмаа Шинжээч enkhmaa@cabinet.gov.mn 266230
4 М. Халиун Шинжээч khaliun@cabinet.gov.mn 260311
5 Б. Гандулам Шинжээч gandulam@cabinet.gov.mn 260311
6 Л. Итгэлтөгс Шинжээч itgeltugs@cabinet.gov.mn 260311
7 С. Мандах Ажилтан mandakh@cabinet.gov.mn 261528
8 О. Уянга Хэвлэлийн төлөөлөгч 267687