Ерөнхий сайдын ажлын алба

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Монгол Улсын Ерөнхий сайдад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Ерөнхий сайдын зөвлөхүүд, ажлын алба нь үйл ажиллагааны стратегийн 10 дугаар зорилтын хүрээнд Ерөнхий сайдад бодлогын зөвлөгөө өгөх, бүх талын үйлчилгээ, дэмжлэгээр хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд Ерөнхий сайдад бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь чиглэсэн судалгаа, дүн шинжилгээ бүхий мэдээлэл, бодлогын зөвлөгөө өгөх, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх; Ерөнхий сайдыг өдөр тутмын үйлчилгээ, дэмжлэгээр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Ерөнхий сайдын зөвлөхүүд бодлогын зөвлөгөө өгөхдөө хариуцсан асуудлаар онол, арга зүй, дотоод, гадаадын туршлага, судалгаа, шинжилгээ, дүгнэлтэд үндэслэнэ.

Энэ нэгжийн үйлчилгээ үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь сайд нар, яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга нар, Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн удирдлагууд, холбогдох байгууллага, түүний удирдлага байна.

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Б. Энх-Амгалан Ахлах зөвлөх enkhamgalan@cabinet.gov.mn 264077
2 Н. Энхбаяр Зөвлөх enkhbayar@cabinet.gov.mn 264768
3 Б. Мөнхжин Зөвлөх munkhjin@cabinet.gov.mn 263311
4 А Үйлстөгөлдөр Зөвлөх uilstuguldur@cabinet.gov.mn 266407
5 Л. Алтангэрэл Зөвлөх altangerel@cabinet.gov.mn 262454
6 Г. Анхбаяр Засгийн газрын Референт ankhbayar@cabinet.gov.mn 264450
7 Г. Гандөл Засгийн газрын Референт gandul@cabinet.gov.mn 263475
8 Ө Мөнгөнцэцэг Засгийн газрын Референт munguntsetseg@cabinet.gov.mn 263673
9 М. Цэрэнжүрмэд Засгийн газрын Референт tserenjurmed@cabinet.gov.mn 263475
10 Б. Төрбат Шинжээч turbat@cabinet.gov.mn 329153
11 Б. Энхтуул Шинжээч enkhtuul@cabinet.gov.mn 264450
12 С. Лүндэг Туслах lundeg@cabinet.gov.mn 261074