Стратегийн удирдлага, зохицуулалтын газар

ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Стратегийн удирдлага, бодлого зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

 

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд Засгийн газрын бодлогын хувилбар, шийдвэрийн төслийг боловсруулах, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэх болон яам, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, эдгээр асуудлаар цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд санхүү, төсөв, банк, мөнгө, байгаль орчин, аялал жуулчлал, батлан хамгаалах, гамшгаас хамгаалах, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах; барилга, хот байгуулалт, зам, тээврийн хөгжил, уул уурхай, хүнд үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр, эрчим хүч, үндэсний хөгжил, төрийн өмч, худалдан авах ажиллагаа, мэргэжлийн хяналт, стандарт, хэмжил зүй, шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн талаарх бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах; боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спорт, эрүүл мэндийн талаарх бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах; гадаад харилцааны бодлого төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг зохих журмын дагуу боловсруулан бэлтгэх, Хэрэг эрхлэх газрын саналыг бэлтгэж, удирдлагыг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, Хэрэг эрхлэх газрын гадаад хамтын ажиллагааг эрхлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд гадаад хамтын ажиллагааны нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд Засгийн газрын стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангахтай холбогдсон шийдвэр гаргах механизмд дэмжлэг үзүүлэх, яам, яамдын хооронд, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Тэргүүн дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь яамд, Ерөнхий сайдын болон Шадар сайдын эрхлэх ажлын хүрээний Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь бүх яамд, Хэрэг эрхлэх газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байна.

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Имэйл Утас
1 Ш. Мөнхцэрэн Газрын дарга 266207
2 Н. Буяндэлгэр Засгийн газрын Ахлах референт buyandelger@cabinet.gov.mn 260655
3 Д. Энхбат Засгийн газрын Ахлах референт enkhbatd@cabinet.gov.mn 260911
4 Д. Баярмагнай Засгийн газрын Ахлах референт bayarmagnai@cabinet.gov.mn 261398
5 Д. Балжинням Засгийн газрын Ахлах референт baljinnyam@cabinet.gov.mn 262927
6 Н. Мөнхбат Засгийн газрын Ахлах референт munkhbat@cabinet.gov.mn 262397
7 Б. Ганзориг Засгийн газрын Ахлах референт ganzorig@cabinet.gov.mn 265500
8 Д. Нямжав Засгийн газрын Ахлах референт nyamjav@cabinet.gov.mn 260884
9 Г. Оюунтунгалаг Засгийн газрын Референт oyuntungalag@cabinet.gov.mn 267860
10 Д. Нямдэлгэр Засгийн газрын Референт nyamdelger@cabinet.gov.mn 263497
11 Б. Гүнчинхүү Засгийн газрын Референт gunchinkhuu@cabinet.gov.mn 266167
12 Я. Нямжаргал Засгийн газрын Референт nyamjargal@cabinet.gov.mn 262708
13 Ц. Пүрэвхүү Засгийн газрын Референт purevkhuu@cabinet.gov.mn 262708
14 Б. Хонгорзул Засгийн газрын Референт khongorzul@cabinet.gov.mn 262059
15 Д. Болд Засгийн газрын Референт dambiisurenbold@cabinet.gov.mn 262708
16 Б. Энх-Амгалан Шинжээч b.enkhamgalan@cabinet.gov.mn 260769