ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА

Гунгаа БАЯСГАЛАН
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1981 онд
Баянхонгор аймгийн 10 жилийн нэгдүгээр дунд сургууль
1986 онд
ОХУ-ын Москвагийн их сургууль
1998 онд
БНЭУ-ын Делигийн их сургуулийг тус тус төгссөн.
Хуульч мэргэжилтэй, Хууль зүйн магистр зэрэгтэй. Орос, Англи хэлтэй.
Ажилласан байдал
1986-1991 онд
Баянхонгор аймгийн прокурорын газарт мөрдөн байцаагч, хяналтын прокурор, туслах прокурор,
1991-1999 онд
Улсын ерөнхий прокурорын газарт хяналтын прокурор, газрын дарга, зөвлөх,
1999-2001 онд
Хууль зүйн яаманд газрын дарга, Төрийн нарийн бичгийн дарга,
2001-2006 онд
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хуулийн бодлогын зөвлөх,
2006-2012 онд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга,
2012-2014 онд
'Партнерс форэвэр' ХХК-ын захирал,
2014-2016 онд
МАН-ын даргын зөвлөх,
2016-2018 онд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга,
2018 оноос
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд даргаар ажиллаж байна.