ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА

Шилагарьд СОЛОНГО
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1979-1984 онд
Москва хотын Улсын Их сургуульд суралцаж төгссөн, хуульч мэргэжилтэй.
1994-2000 онд
Япон, Тайвань, Нидерланд, Англи, Итали, Австри зэрэг улсад худалдааны хууль тогтоомж, иргэний хуулийн загвар, олон улсын банк болон санхүүгийн байгууллагын эрх зvйн зохицуулалт, төрийн албаны хууль, эрх зүйн зохицуулалтын асуудлаар сургалт, семинарт оролцож дүүргэсэн.
Ажилласан байдал
1984-1992 онд
Сайд нарын Зөвлөлийн Хэрэг эрхлэх газарт мэргэжилтэн,
1992-1996
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт дэс түшмэл, түшмэл, тасгийн даргын үүрэг гvйцэтгэгч,
1996-2000 онд
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт Засгийн газрын референт, ахлах референт,
2000-2008 онд
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хуулийн хэлтсийн дарга,
2008 оноос
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд даргаар ажиллаж байна.