Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн төсөлд санал авч байна

2019-06-21   Уншсан тоо: 292

Хуулийн төсөлд санал авч байна.

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас хариуцан боловсруулсан Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд олон нийтийн саналыг хүлээн авч байна. 

 

Та хуулийн төсөлтэй холбоотой саналаа a.enkhbayar@cabinet.gov.mn хаягаар болон бичгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хандан ирүүлнэ үү.

Лавлах утас: 51-267800

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР