2017.04.24 10:37:06, Даваа
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

Бичиг хэрэг (өргөдөл, гомдол, албан бичгийн хариутай холбоотой асуудлаар): 

   Утас: (976-11) 262408, 260817
   Факс: (976-11) 310011

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба (Засгийн газрын мэдээ, мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар):

   Утас: 260311

Мэдээллийн технологийн хэлтэс (вэб сайтын агуулга, хөгжүүлэлтийн талаар):

   Утас: 260124

Шуудангийн хаяг:

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Төрийн Ордон,
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201,
Их Эзэн Чингис Хааны нэрэмжит талбай-1.
Valid CSS!
ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ОН:
ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ (2017 он)
Жилээр 2017
Сараар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Архангай 1-р сар 2-р сар 3-р сар
2. Баян-Өлгий 1-р сар 2-р сар 3-р сар
3. Баянхонгор
4. Булган 1-р сар 2-р сар 3-р сар
5. Говь-Алтай 1-р сар 2-р сар 3-р сар
6. Говьсүмбэр 1-р сар 2-р сар 3-р сар
7. Дархан-Уул 1-р сар 2-р сар
8. Дорноговь 2-р сар 3-р сар
9. Дорнод 1-р сар 2-р сар 3-р сар
10. Дундговь 1-р сар 2-р сар 3-р сар
11. Завхан 1-р сар 2-р сар 3-р сар
12. Нийслэл 3-р сар
13. Орхон 1-р сар 2-р сар 3-р сар
14. Сэлэнгэ 1-р сар 2-р сар 3-р сар
15. Сүхбаатар 1-р сар 2-р сар 3-р сар
16. Төв 1-р сар 2-р сар 3-р сар
17. Увс 1-р сар 2-р сар 3-р сар
18. Ховд 1-р сар 2-р сар 3-р сар
19. Хэнтий 1-р сар 2-р сар 3-р сар
20. Хөвсгөл 1-р сар 2-р сар 3-р сар
21. Өвөрхангай 1-р сар 2-р сар 3-р сар
22. Өмнөговь 1-р сар 2-р сар 3-р сар
©2008-2017 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК