ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН Огноо Хэлэлцэх асуудал Хуралдааны тойм Хэвлэлийн мэдээ Хуралдааны төрөл
1 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №39 2020-07-10 Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
2 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №38 2020-06-30 Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
3 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №37 2020-06-23 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
4 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №36 2020-06-19 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
5 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №35 2020-06-12 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
6 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №34 2020-06-08 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
7 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №33 2020-05-27 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
8 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №32 2020-05-20 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
9 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №31 2020-05-13 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
10 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №29 2020-05-06 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
11 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №30 2020-05-06 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
12 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №28 2020-04-29 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
13 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №27 2020-04-27 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
14 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №26 2020-04-21 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
15 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №25 2020-04-17 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
16 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №24 2020-04-15 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
17 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №23 2020-04-08 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
18 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №22 2020-04-01 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит
19 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №21 2020-03-27 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит бус
20 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААН №20 2020-03-25 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй Ээлжит